Projekt

znak Unii Europejskiej logo Partnerstwo Izerskie logo LEADER logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Wzbogacenie branży motoryzacyjnej obszaru LGD Partnerstwo Izerskie poprzez utworzenie działalności gospodarczej w postaci mobilnego serwisu samochodowego „AutoMania Izerska” realizowana przez Adama Waleryka, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Liczba utworzonych miejsc pracy – 1.

logo Dolny Śląsk 25 lat logo Dolny Śląsk